Informació Reforma Estructural UB

P R O G R A M A C I Ó    D E   L A   J OR N A D A
14:30
Obertura de Portes
14:50
Benvinguda
15:00
Bloc I: Introducció
a) Antecedents 10′
b) Actors
Implicats 5′
c) El context europeu 5′
d) Reforma dels estatuts UB 10′
15:45
Bloc II: La reforma estructural
a) Situació actual 15′
b) Antecedents i avaluacions 10′
16:25
Bloc III: Les opcions dels estudiants
a) Proposta d’estructures acadèmiques 15′
b) Proposta d’organització administrativa 15′
c) Impactes de la Reforma 15′
17:30 Dubtes, torn obert de paraules, conclusi-ons i cloenda
DILLUNS 15 a les 14,30h
Aula Magna de la Facultat de Física i
Química
I… Dimecres 17, a les 14.00 al REPLÀ del 4t pis de Filosofia per discutir com ens hi posicionem!

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

RESUM REUNIÓ INFORMATIVA 3-12-2014

FILOSOFIA EN ACCIÓ

PRESENTACIÓ EFA:
Grup d’estudiants representants portaveus de l’assemblea que pretén portar les decisions preses entre tots els estudiants als òrgans de la facultat amb la intenció de fer escoltar al màxim la veu dels estudiants.
Els tres òrgans de la facultat són:
– Consell d’Estudis: Òrgan que tracta aspectes concrets del grau i de la docència, com exàmens, horaris, assignatures… Aquí la representació és de 6 professors i 6 alumnes
– Junta de Facultat: Òrgan que tracta aspectes de la facultat: aprovació del pla d’estudis, pressupostos, normatives… Aquí la representació és de 30 professors i 15 alumnes.
– Claustre Universitari: Màxim òrgan de representació universitària. Aquí es tracten temes generals de la Universitat de Barcelona conjuntament amb altres representants d’altres facultats i escoltes universitàries de la UB. La representació en aquest òrgan és d’un 60% del total del professorat  i un 30% del total de l’alumnat…

View original post 769 more words

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

RESUM REUNIÓ INFORMATIVA 3-12-2014

PRESENTACIÓ EFA:

Grup d’estudiants representants portaveus de l’assemblea que pretén portar les decisions preses entre tots els estudiants als òrgans de la facultat amb la intenció de fer escoltar al màxim la veu dels estudiants.
Els tres òrgans de la facultat són:
– Consell d’Estudis: Òrgan que tracta aspectes concrets del grau i de la docència, com exàmens, horaris, assignatures… Aquí la representació és de 6 professors i 6 alumnes
– Junta de Facultat: Òrgan que tracta aspectes de la facultat: aprovació del pla d’estudis, pressupostos, normatives… Aquí la representació és de 30 professors i 15 alumnes.
– Claustre Universitari: Màxim òrgan de representació universitària. Aquí es tracten temes generals de la Universitat de Barcelona conjuntament amb altres representants d’altres facultats i escoltes universitàries de la UB. La representació en aquest òrgan és d’un 60% del total del professorat  i un 30% del total de l’alumnat, on a filosofia hi tenim 2 representants.
 
TEMES ACTUALS D’INTERÈS:
 
– Reforma estructural: La reforma de la Universitat de Barcelona pretén reduir de 19 a 10 el nombre de facultats totals de la Universitat. Amb això, moltes facultats s’hauran de fusionar amb altres i perdre les seves competències acadèmiques en tant que “facultat”. En el cas de Filosofia, passaria només a ser un grau i perdria l’autonomia acadèmica. Així, per exemple, les reunions de la Junta resultant es donarien conjuntament amb altres graus fusionats en la mateixa macrofacultat, i els tres departaments que ara pertanyen a la facultat es reduirien a un sol.
 Decret d’universitats 3+2: Aquest tema tracta sobre la reducció del grau actual a 180 crèdits, és a dir, a 3 anys de docència en comptes de 4. Amb això, el grau no seria professionalitzador i seria obligatori fer dos anys de màster. Una de les conseqüències negatives és la pèrdua d’optativitat en tota la carrera, que no tindria especialització i la majoria de les assignatures serien obligatòries. Amb això, s’hi afegeix el preu més car dels dos anys de màster, ja que el preu per crèdit és més alt que el de grau, tenint en compte l’augment del 66% de les taxes universitàries ja aplicat 3 enrere. Aquest tema donarà lloc a una modificació dels plans docents, i encara que s’aprovin en junta (on també hi tenim representació considerable), la feina es fa al consell, i així,
– Acreditació lingüística: La Universitat demanarà als estudiants de grau un nivell B2 de qualsevol llengua estrangera. Amb això, oferirà uns cursos d’idiomes a 700 euros l’any. El tema seria debatre si creiem que un nivell B2 d’una llengua estrangera ha de ser de caire obligatori per obtenir el títol de grau. L’altre punt de debat seria intentar que el preu dels cursos, en cas que s’acabi tirant endavant, estigui inclòs en la matrícula universitària, ja que sinó s’hauria de pagar el preu de la matrícula més els 700 euros pel nivell B2 obligatori.
COMUNICACIÓ:
L’assemblea es reunirà de dues maneres diferents: De forma interna, on es durant a terme reunions obertes per fer un treball i una feina més concreta respecte les reunions dels òrgans. Aquestes reunions no seran informatives ni decisòries de cara l’alumnat, sinó obertes a tot aquell que estigui disposat a fer feina, sigui representant o no. Aquestes reunions igualment seran al passadís del 4t pis per fer-les més visibles. Les reunions externes seran les convocades per una funció concreta de cara a tot l’alumnat: informació dels temes que tenim en marxa, decisiva a l’hora de posicionar-nos sobre un punt en concret dels temes actuals (com reforma estructural, decret d’unversitats, acreditació lingüística o aspectes més concrets del grau com horaris d’exàmens, assignatures, etc). Altres reunions seran amb la intenció de formar un debat més extens sobre algun d’aquests temes que necessiten un espai més de dedicació.
La comunicació entre els estudiants i els representants serà utilitzant tots els mecanismes que estant a les nostres mans: xarxes socials, correu electrònic, passa-classes, blog de l’assemblea (https://filosofiaunibarcelona.wordpress.com/pagina-dinici/), cartells al passadís… etc. Pels alumnes que no puguin assistir a les reunions, ens poden enviar el seu vot, la seva proposta, contraproposta o qualsevol altra idea per correu electrònic, i per saber una opinió general de tots els estudiants crearem enquestes on podreu dir la vostra. Els alumnes de quart curs dedicaran part de les seves tutories per redactar quina és la seva opinió del grau després de 4 anys d’estudi.
També, respecte els temes no tant específics de Filosofia, es coordinarà la informació amb altres assemblees, plataformes i associacions de la UB.
Ens oferim com a possible grup de treball i plataforma per qualsevol activitat relacionada amb filosofia, com les Jornades d’Universitat Lliure dutes a terme fa dos anys, on es feien xerrades i debats alternatius a les classes de filosofia. Aquí, els professors també seran convidats a participar-hi.
Es recorda la reunió oberta del dia 15 de desembre a l’aula Magna Enric Casassas (facultat de física) a les 14:30, on es parlarà i s’informarà més detalladament sobre la reforma estrucural de la UB. Per qualsevol dubte podeu contactar a secretariaCDA@ub.edu

Respecte aquest últim punt, s’ha decidit fer una reunió de filosofia dimecres 17 de desembre, a les 14h al passadís del 4t pis per explicar i debatre sobre el que s’hagi parlat el dia 15 sobre la reforma estructural.
Per qualsevol altra consulta o proposta, escriviu-nos a filosofiaunibarcelona@gmail.com

Per qualsevol dubte escriviu-nos a aquesta adreça. Si voleu deixar de rebre correus electrònics per part nostra només cal que ens ho notifiqueu.

1 comentari

Filed under Uncategorized